Pytania i odpowiedzi

Nie jesteś ze Świebodzina a mimo wszytko chcesz skorzystać z naszych usług ?

ZAPRASZAMY do obsługi zdalnej.

 

Do zamówienia potrzebujemy :

- dane nadawcy (imie, nazwisko, adres, nr tel.)

- dane odbiorcy (imie, nazwisko, adres, nr tel.)

- wymiary przesyłki (długość, wysokość, szerokość)

- informacje o sposobie zapakowania przesyłki (kształt prostopadłościanu = przesyłka standardowa, kształt nieforemny = przesyłka niestandardowa)

- dodatkowe wymagane opcje m.in. ostrożnie, doręczenie do godz 9.00, dostawa w sobotę

- jeśli przesyłka jest wysyłana za pobraniem, należy podać kwotę pobrania oraz nr konta do jego zwrotu (wówczas zleceniodawca nie musi płacić za usługę z góry, my odliczamy od pobrania koszt wysyłki a pozostałą część przekazujemy na wskazany przez niego rachunek bankowy)

- jeśli przesyłka jest bez pobrania (po wycenie jej przez nas) należy dokonać przelewu na rachunek bankowy naszej firmy PKO BP 10 1020 5402 0000 0402 0403 3817

W odpowiedzi na zamówienie wysyłamy propozycję przewoźnika najkorzystniejszego cenowo i dopasowanego do wytycznych zleceniodawcy.

 

 

Klauzula informacyjna Pewny-Express

Skoro czytasz tę informację, skorzystałeś lub zamierzasz skorzystać z naszych usług.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej - RODO) informujemy:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest: Anna Plaskacz-Łuciuk, Pl. Wolności 11, 66-200 Świebodzin,NIP:8542076251 (zwana dalej -Pewny-Express). Kontakt:Adam Łuciuk tel. 662 289 318, email: swiebodzin@pew-ex.pl

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu wykonania usług świadczonych przez Pewny-Express, a także wykonania ciążących na Pewny-Express obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3) Pewny-Express jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim na podstawie umowy powierzenia danych(np. Firmie kurierskiej lub jej pośrednikowi)wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania dla Ciebie usługi. Ponadto Pewny-Express jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

4) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar UE. Może to jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi.

5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania usługi, w związku z którą są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu wykonanej usługi. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6) W każdej chwili, zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl